Social Icons

Σάββατο 18 Ιουνίου 2022

Ο Δήμος Στυλίδας μειώνει τα τέλη ύδρευσης - ΒΙΝΤΕΟ


Ο Δήμος Στυλίδας μειώνει τα τέλη ύδρευσης
Το "Ευχαριστώ" της Βιργινίας Στεργίου στους Δημότες και η δέσμευση για περαιτέρω μείωση των τελών μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (15/6) ξεκίνησε με την ανάγνωση της επιστολής παραίτησης του δημοτικού συμβούλου Δημήτρη Αντωνίου, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Απόστολο Μαλισσόβα, ο οποίος και ως μέλος πλέον του Δ.Σ συμμετείχε στη συνεδρίαση.
Ο Δήμος Στυλίδας μειώνει τα τέλη ύδρευσης
Στη συνεδρίαση ψηφίστηκε ομόφωνα η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για οριζόντια μείωση των τελών ύδρευσης.

Με αυτό τον τρόπο επιβραβεύτηκε και από την αντιπολίτευση η προσπάθεια δυο ετών της Δημοτικής Αρχής για συμμάζεμα και νοικοκύρεμα των οικονομικών και της λειτουργίας της υπηρεσίας ύδρευσης.
Ο Δήμος Στυλίδας μειώνει τα τέλη ύδρευσης
Στο σημείο αυτό, η δήμαρχος ευχαρίστησε δημόσια τους δημότες για την ανταπόκρισή τους και τη συνέπειά τους στην εξόφληση των οφειλών ύδρευσης, σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και υποσχέθηκε ότι θα γίνει προσπάθεια για περαιτέρω μείωση όταν αυτό καταστεί δυνατόν και μετά από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και συγκεκριμένα στο θέμα που αφορούσε το « Μνημόνιο Ενεργειών Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης των Πολιτών σε Περίπτωση Φυσικών Καταστροφών», ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στην καλή λειτουργία του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, η σύσταση και η στελέχωση του οποίου ήταν ένα προσωπικό στοίχημα της Δημοτικής Αρχής και ιδιαίτερα της Δημάρχου κατά το Σεπτέμβριο του 2021.

Αμέσως όμως μετά η αντιπολίτευση, επανερχόμενη στην πάγια τακτική της μικροπολιτικής και στείρας αντιπολίτευσης, επανήλθε στο θέμα χρήσης των αδιάθετων ποσών, δηλαδή αυτών που δεν χρησιμοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, παρ’ όλες τις συνεχείς ακυρωτικές αποφάσεις των προσφυγών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τη χρησιμοποίηση αυτών των χρημάτων. Σημείωσε δε ότι έχει κάνει εκ νέου προσφυγή κατά της ακυρωτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Ο Δήμος Στυλίδας μειώνει τα τέλη ύδρευσης
Η Δήμαρχος για άλλη μια φορά εξήγησε τη νομιμότητα των πράξεων και με αφορμή αυτό το θέμα κατήγγειλε προσπάθεια σπίλωσης του ονόματός της από δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης, ο οποίος σε γραπτή δήλωσή του έκανε αναφορά στο γεγονός ότι με τα ανωτέρω χρήματα εξοφλούνται προσωπικοί λογαριασμοί τηλεφώνου της Δημάρχου.

Η Δήμαρχος προειδοποίησε τον δημοτικό σύμβουλο ότι σε περίπτωση που δεν ανακαλέσει εντός πέντε ημερών γραπτώς και δημόσια τη σχετική αναφορά, θα εφαρμοστούν όλα όσα νόμιμα επισύρει η τοποθέτηση αυτή του δημοτικού συμβούλου.

Διαβάστε και στο δελτίο τύπου του Δήμου Στυλίδας ποια ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν για την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

Πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. 11-03-2020 (ΦΕΚ-Α΄/55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ-Α΄/76)] & αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ-169/τ.Α΄/18-09-2021,την Δ1α/ΓΠ.οικ.30819/31-05-2022 [ΦΕΚ-2676/31.05.2022/τεύχος Β’] Κ.Υ.Α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 έως και τη Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και την αριθ. 643/69472/24-09-2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.


Συζητήθηκαν δεκατρία τακτικά θέματα και ένα θέμα προ ημερησίας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022. Κατά πλειοψηφία, κατά ψήφισε η αντιπολίτευση.

Θέμα 2 : 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022. Κατά πλειοψηφία, κατά ψήφισε η αντιπολίτευση.

Θέμα 3 : Έγκριση έκθεσης Α'  τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Κατά πλειοψηφία, κατά ψήφισε η αντιπολίτευση.

Θέμα 4 : Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών έτους 2022. Ομόφωνα.

Θέμα 5 : Τέλη και Δικαιώματα ύδρευσης - άρδευσης για το έτος 2022 και εφεξής. Ομόφωνα

Θέμα 6 : Συμπλήρωση της υπ’αριθ.   7/2020 απόφασης του Δημοτικού   Συμβουλίου Στυλίδας. Ομόφωνα.

Θέμα 7 : Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του καταστήματος Νο 4 της Δημοτικής Αγοράς Στυλίδας του Δήμου Στυλίδας. Ομόφωνα.

Θέμα 8 : Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του καταστήματος Νο 7 της Δημοτικής Αγοράς Στυλίδας του Δήμου Στυλίδας. Ομόφωνα.

Θέμα 9 : Ψήφισμα συμπαράστασης στους εργαζόμενους του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι που απέκλεισε η προκήρυξη 4Κ/2020. Ομόφωνα.

Θέμα 10 : Λήψη απόφασης για την  κατασκευή Φωτοβολταϊκού σταθμού στη Δ.Ε. Πελασγίας. Ομόφωνα Αρνητικά.

Θέμα 11 : Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 7/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ ΩΥΞ3Ω1Ζ-58Λ) περί έγκρισης κοπής δέντρων  στο δήμο Στυλίδας για μείωση κινδύνου πυρκαγιών ». Ομόφωνα.

Θέμα 12 :  Χορήγηση άδειας τομής, για κατασκευή διακλάδωσης αποχέτευσης από τον κ. Μπαρτσιώκα Δήμο. Ομόφωνα.

Θέμα 13 : Έγκριση της υπ'  αριθ. 3/2022 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΨΝ9ΗΩ1Ζ-99Η) " ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΠΤΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ " Κατά πλειοψηφία, κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση».

Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης :

Θέμα : Ψήφισμα συμπαράστασης στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Ομόφωνα

lamiareport.gr


  ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ STILIDA NEWS ΣΤΟ GOOGLE NEWS


ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ You Tube

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το STILIDA NEWS δεν υιοθετεί καθ' οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή.
Δεν πρόκειται να λογοκρίνεται κανένα σχόλιο που θα περιλαμβάνει καλοπροαίρετη κριτική ή θα διορθώνει κάποιο δικό μας σφάλμα.Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ.
Απαντήσεις από τον διαχειριστή μόνο στα επώνυμα σχόλια.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΩΝ

Για τους αναγνώστες

Τα αναγραφόμενα από τους αναγνώστες δεν εκφράζουν τις απόψεις του διαχειριστή του STILIDA NEWS και φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη των όσων γράφουν. Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται. Σε περίπτωση που μας διαφύγει κάποιο από τα μηνύματα αυτά παρακαλούμε τον ή τους θιγόμενους να μας ενημερώσουν στη διεύθυνση gkordis@gmail.com για να διαγραφεί.

ΚΥΡΙΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ

Η αναδημοσίευση δε ενός άρθρου δεν συνεπάγεται και την υιοθέτηση του περιεχομένου του από το "STILIDA NEWS"


Ο διαχειριστής

Ακολουθήστε μας στο Facebook
Powered by: Internetsmash
 
 
Google Analytics Alternative