Social Icons

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021

Διαφάνεια, εταιρική ευθύνη, χορηγίες, ανταποδοτικά στις τοπικές κοινωνίες - Της Αφροδίτης Παπαθανάση


ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
Η σχέση της Φωκίδας με τα αιτήματα για ανταποδοτικά, είτε από Μεταλλεία, είτε από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, είτε από τα μεγάλα έργα ΑΠΕ, είναι κακοτράχαλη και μακρά.

Θα ήθελα κάποια στιγμή Δήμοι, Περιφερειακό Συμβούλιο, Εργατικό Κέντρο, Επιμελητήρια και Κοινωνία να συζητήσουμε περισσότερο για όλα αυτά, αυτά που σήμερα διεκδικούμε, αλλά και αυτά που έρχονται. Δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε τι μπορεί να συμβεί αν η ρομποτική μπει στις στοές των μεταλλείων. Θα χάσουμε μόνο θέσεις εργασίας; Ή θα πρέπει να σκεφτούμε πως η εξέλιξη της τεχνολογίας μπορεί και πρέπει να φέρει ανταπόδοση στο εργατικό δυναμικό της περιοχής, στην κοινωνία και όχι μόνο στην εταιρεία ή τις εταιρίες που θα την χρησιμοποιεί.

Α. Ερωτήματα:


1. Πόσο «κοστίζει» μια περιβαλλοντική καταστροφή και πως την πληρώνει μια ιδιωτική εταιρεία έναντι της κοινωνίας;

2. Ποιος είναι ο ορθός, πολιτικά και προοδευτικά ,τρόπος να απαντήσουμε στο αίτημα της «στάθμισης μεταξύ ζημιών» που προκαλούνται, από δραστηριότητες με σκοπό το κέρδος ή τεράστια έργα υποδομών και των αιτημάτων πληρωμών/ ανταποδοτικών, από τις τοπικές κοινωνίες, για αυτές ζημιές;
3. Θα σκεφτούμε και θα δράσουμε με αιτήματα γραμμένα με βιασύνη ή θα πρέπει να σκεφτούμε, αν και πώς,

3.1. Λαμβάνουμε υπόψιν θέματα διαγεννεακής αλληλεγγύης, θέματα δικαιωμάτων των παιδιών που ακόμη δεν έχουν γεννηθεί, για το περιβάλλον που θα ζήσουν , την ποιότητα του νερού που θα πιούν ή τις πρώτες ύλες που θα έχουν στην διάθεση τους,

3.2. Ποια είναι η διηπειρωτική και εθνική «μεταφορά» πόρων, δίκαιης ή άδικης εργασίας, ορθής ή όχι περιβαλλοντικής δραστηριότητας σε Τρίτη χώρα, επιχείρησης, που δραστηριοποιείται και παράγει υπεραξίες στην Ελλάδα,

3.3. Αν σταθμίζεται με κάποιο μετρήσιμο τρόπο, με κάποιον συντελεστή ποιοτικής απόδοσης, η ορθή αξιοποίηση των πόρων που εισρέουν σε μια Αρχή, πχ σε έναν ΟΤΑ, ως ανταποδοτικά έσοδα ,

4. Πρέπει τα ανταποδοτικά να είναι ένα σταθερό ποσοστό σε μια εξίσωση ή να έχει πολλαπλασιαστή, ανάλογα το μέγεθος της εταιρείας που τα αποδίδει, στην εθνική και παγκόσμια αγορά, ανάλογα τις άμεσες ή έμμεσες ενισχύσεις που έχει λάβει από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους,

5. Τα ανταποδοτικά πρέπει να είναι μόνο καταβολή χρήματος ή να αρχίσουμε να αναζητούμε και άλλες λύσεις, για παράδειγμα :

5.1. να ζητηθεί από τις εταιρείες να κατασκευάσουν έργα υποδομής, πχ αγροτικό δίκτυο,

5.2. να ενισχύσουν την εκπαίδευση, πχ μέσω υποτροφιών,

5.3. να ενισχύσουν την πρόνοια,

5.4. να υλοποιήσουν κοινά έργα με την αυτοδιοίκηση,

6. Πως θα αναζητήσουμε ανταποδοτικά οφέλη για κοινωνίες στην εποχή της ρομποτικής και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορικής, που θα σαρώσουν δεδομένες σήμερα θέσεις εργασίας, και

7. Ποια τελικά είναι τα καθαρά όρια μεταξύ περιβαλλοντικής ευθύνης και φορολογικής υποχρέωσης ενός ομίλου και της ευθύνης του για ανταποδοτικά στην κοινωνία και περιοχή όπου δραστηριοποιείται.


Β. Θεωρώ πως σωστό, δίκαιο και προοδευτικό είναι :


1. Πρώτα, δίκαια για την κοινωνία, λύνονται τα θέματα των φορολογικών υποχρεώσεων του μεγάλου Πλούτου και των Μεγάλων Επιχειρήσεων και Ομίλων.

Η εταιρική ευθύνη, οι προσφορές και χορηγίες τους, δεν μπορεί να αναιρούν την ανάγκη φορολόγησης μεγάλου πλούτου και σώρευσης αυτού.

2. Οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και προβλέψεις για μέτρα ανάσχεσης της κλιματικής κρίσης, δεν μπορεί να είναι περιπτώσεις που υπακούουν σε «εύκαμπτους κανόνες».

2.1. Το περιβάλλον που θα κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές, το περιβάλλον που εύκολα καταστρέφουμε σε φτωχές τρίτες χώρες, προς όφελος παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρώπη και τον Δυτικό Κόσμο, οφείλουν, με συστήματα διαφάνειας, παρακολούθησης και λογοδοσίας να προστατεύονται με κανόνες δικαιοσύνης.

2.2. Μαθηματικοί τύποι ,υποδείγματα και η σύγχρονη τεχνολογία, σήμερα μπορούν συστηματικά και παρακολουθούν τις ζημιές που προκαλούν οι δραστηριότητες, μετρούν τα κόστη των καταστροφών στο παρόν αλλά και την επίπτωση τους στο μέλλον.

2.3. Τα στοιχεία αυτά οφείλουν να είναι δημόσια μέσα από εθνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πλατφόρμες, δηλαδή οι επιπτώσεις της δράσης ομίλων και πολυεθνικών να είναι και μετρήσιμη και τα στοιχεία δημόσια, ώστε οπότε κανείς να μην επικαλεστεί «ότι δεν ήξερε» ή το ότι δεν λαμβάνονται νομοθετικές πρωτοβουλίες και μέτρα ανάσχεσης για δεκαετίες.

3. Η μεταφορά της ανταπόδοσης από δραστηριότητες που επηρεάζουν αρνητικά την περιβαλλοντική και κοινωνική ισορροπία κοινωνιών, οφείλει να έχει τον υπόχρεο για την ανταπόδοση – αυτόν που προκαλεί τη ζημία –και την κοινωνία που αποδέχεται τα μέτρα ανάσχεσης των επιπτώσεων, χωρίς μεσάζοντες και χρήμα που χάνεται σε δαιδαλώδη στάδια και κανάλια.

3.1. Θέλουμε νομικά πλαίσια που να ορίζουν αυτές τις σχέσεις, την αποτίμηση των επιπτώσεων, τα μέτρα ανάσχεσης τους και τις διαδικασίες απόδοσης πόρων στις τοπικές κοινωνίες.

3.2. Το που πάνε τα χρήματα αυτά, διαφάνεια, πως κατανέμονται και σε ποιες δράσεις που δημιουργούν υπεραξίες για την τοπική κοινωνία, χωρίς απλά να κλείνουν οικονομικές τρύπες, ή να χρησιμοποιούνται προς άγρα ψήφων και μικρό διευθετήσεις.

4. Η περιβαλλοντική ζημία δεν μπορεί να απαλείφεται με δωρεές, εξαγορές. Πρέπει να είναι μετρήσιμη, όπως είπαμε και νωρίτερα και στο παρόν και οι επιπτώσεις της στο μέλλον. Πρέπει οι εταιρείες να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέρα για την ελαχιστοποίηση επιπτώσεων και να υπάρχουν αξιόμαχοι και αξιόπιστοι μηχανισμοί ελέγχου.

5. Η 4η τεχνολογική επανάσταση θα φέρει δραματικές ανακατατάξεις στην αγορά εργασίας με την είσοδο στην παραγωγική διαδικασία, στο εμπόριο και τις υπηρεσίες, της ρομποτικής και των αυτοματισμών.

Εταιρίες και πολυεθνικές θα κερδίσουν από την διαδικασία αυτή, μειώνοντας εργατικό δυναμικό και κόστη.

Πως θα απαντήσουν και ποια τα αιτήματα των κοινωνιών, των κομμάτων και των εργαζομένων, έναντι της εξέλιξης αυτής; Θα είναι υποχρεωτικό ή όχι μέρος των κερδών των ομίλων από την διαδικασία των αυτοματισμών να επιστρέφεται στους εργαζόμενους και στις κοινωνίες;

Γ. Αυτά που τώρα θέτουμε ως προβληματισμό στο δημόσιο διάλογο, ας προσπαθήσουμε να τα φέρουμε με προτάσεις και γνωστά μας παραδείγματα:


Γ.1. ΑΙΟΛΙΚΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1. Με τα αιολικά που έχει η Στερεά, ειδικά η Βοιωτία και η Εύβοια, δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, σχολεία , δεν θα έπρεπε να πληρώσουν ευρώ για ηλεκτρικό.

1.2. Τα μεγάλα αιολικά της Στερεάς θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να καλύψουν δαπάνες για εξοικονόμηση ενέργειας σε νοσοκομεία και σχολεία,

1.3. Θα μπορούσε να προβλεφθεί η συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στα projects με ποσοστό συμμετοχής, στα πάρκα για τα οποία βεβαία συμφωνεί,

1.4. Να υπάρξει επανασχεδιασμός για τα ανταποδοτικά και να αυξάνονται αναλογικά με την ισχύ του πάρκου και το μέγεθος της εταιρείας στην αγορά ενέργειας.

1.5. Μπορούν και πώς να προχωρήσουν ενεργειακές κοινότητες στην περιοχή, με έργα σε μικρά υδροηλεκτρικά, φωτοβολταικά ή συμμετοχή της αυτοδιοίκησης σε αιολικά;

Στην λίμνη στο Καστράκι εγκαθίστανται αυτές τις μέρες φωτοβολταικά συστήματα. Είναι αυτή η λύση παράλληλη με λύση για έργο μεταξύ ΕΥΔΑΠ ΑΕ και Δήμων για ανάλογα έργα σε λίμνη Μόρνου, στις επιφάνειες του φράγματος ή των καναλιών, ή και σε Υλίκη;

1.6. Μπορεί η Περιφέρεια και η Αυτοδιοίκηση της να συζητήσει για υλικά και λύσεις για αποθήκευση ενέργειας, πχ Λάρκο, ανενεργές στοές μεταλλείων, δημιουργώντας μονάδες που παράγουν έσοδα για την περιοχή ;

Γ.2. ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ,

2.1. Να ξεκινήσει η συζήτηση στην περιοχή για ζητήματα που αφορούν την εγκατάσταση ρομποτικών συστημάτων και αυτοματισμών στις στοές για παράδειγμα, και πως, οι εργαζόμενοι και η τοπική κοινωνία θα προστατευθούν, με την παροχή ανταποδοτικών από την διαδικασία, αν και όλη η διαδικασία θα πρέπει να καταλήξει τα επόμενα χρόνια σε νομοθετική ρύθμιση,

2.2. Πως μπορεί να μετρηθεί το περιβαλλοντικό κόστος, στο σήμερα και στο μέλλον από την διαδικασία μεταλλείας και πως μπορεί να γίνει ορθολογική διαχείριση των ορυκτών πόρων στο σήμερα, βέλτιστες τεχνικές, αλλά και η σαφή διάθεση πόρων για τις γενιές του μέλλοντος και για νέες – λιγότερα περιβαλλοντικά ζημιογόνες, διαδικασίες εξαγωγής.

2.3. Πως μπορούν να αυξηθούν τα ποσοστά που ήδη διατίθενται για ανταποδοτικά στην περιοχή, από το 20% σήμερα σε πολλαπλάσιο ποσοστό;

2.4. Που διατίθενται τα ανταποδοτικά αυτά και υπάρχουν ή όχι πεδία που η υπεραξία διάθεσης τους έχει πολλαπλάσια οφέλη από την τρέχουσα;

Αυτές είναι σκέψεις, σε ένα μεγάλο και κουραστικό ίσως κείμενο. Δυστυχώς όμως, για την αντίληψη που οι περισσότεροι έχουμε, η πολιτική και οι πολιτικές δεν είναι συνθήματα και τετράστιχα.

Αν θέλουμε να συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο, οφείλουμε να γράψουμε, να μιλήσουμε. Μακάρι κάποια στιγμή να γίνει εφ όλης της ύλης η συζήτηση αυτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το STILIDA NEWS δεν υιοθετεί καθ' οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή.
Δεν πρόκειται να λογοκρίνεται κανένα σχόλιο που θα περιλαμβάνει καλοπροαίρετη κριτική ή θα διορθώνει κάποιο δικό μας σφάλμα.Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ.
Απαντήσεις από τον διαχειριστή μόνο στα επώνυμα σχόλια.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *


Για τους αναγνώστες

Τα αναγραφόμενα από τους αναγνώστες δεν εκφράζουν τις απόψεις του διαχειριστή του STILIDA NEWS και φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη των όσων γράφουν. Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται. Σε περίπτωση που μας διαφύγει κάποιο από τα μηνύματα αυτά παρακαλούμε τον ή τους θιγόμενους να μας ενημερώσουν στη διεύθυνση gkordis@gmail.com για να διαγραφεί.

ΚΥΡΙΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ

Η αναδημοσίευση δε ενός άρθρου δεν συνεπάγεται και την υιοθέτηση του περιεχομένου του από το "STILIDA NEWS"


Ο διαχειριστής

Ακολουθήστε μας στο Facebook
Powered by: Internetsmash
 
 
Google Analytics Alternative