Social Icons

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΗΖΗΤΗΘΗΚΑΝ
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΘEΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΗΝ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/10/2020 

--Στο 1ο θέμα: λόγω του χαρακτήρα της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας ως Ανωνύμου Εταιρίας που
την καθιστά κερδοσκοπική επιχείρηση,ψηφίσαμε ΟΧΙ.
--Στο 2ο θέμα: ενώ στην επί της αρχής συζήτηση του προϋπολογισμού έχουμε εκφράσει την πολιτική μας διαφωνία για τον χαρακτήρα του, παραθέτοντας τα επιχειρήματα μας και καταψηφίζοντας τον, στην συγκεκριμένη αναμόρφωση που αφορά την κάλυψη -αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών των δημοτών και της περιοχής ψηφίσαμε ΝΑΙ. 

–Στο 3ο θέμα: ομοίως με το 2ο θέμα και για τους ίδιους λόγους ψηφίσαμε ΝΑΙ.
--Στο 4ο θέμα: Στους μεν αιρετούς ψηφίσαμε ΛΕΥΚΌ. Οι αιρετοί ως εκλεγμένοι, απολογούνται
στον λαό ,η δε πρόταση τους για την συγκεκριμένη Επιτροπή είναι πολιτική επιλογή και ευθύνη  της παράταξης τους .Στους υπηρεσιακούς παράγοντες ή δημότες ψηφίσαμε ΝΑΙ.

--Στο 5ο θέμα: πρόκειται για πρόταση υπηρεσιακών παραγόντων και ψηφίσαμε ΝΑΙ.
–Στο 6ο θέμα: ψηφίσαμε ΝΑΙ.
--Στο 7ο θέμα: ψηφίσαμε ΝΑΙ.
--Στο 8ο θέμα: Στην πρόταση αιρετών για συμμετοχή σε Επιτροπή ψηφίσαμε ΛΕΥΚΌ.
--Στο 9ο θέμα: ψηφίσαμε ΝΑΙ.
--Στο 10ο θέμα: ψηφίσαμε ΝΑΙ.
--Στο 11ο θέμα: ψηφίσαμε ΝΑΙ
–Στο 12ο θέμα: ψηφίσαμε ΝΑΙ
--Στο 13ο θέμα: που αφορά πρόταση αιρετών ψηφίσαμε ΛΕΥΚΌ.
--Στο 14ο θέμα: ψηφίσαμε ΝΑΙ. 

--Στο 15ο θέμα: Εκτιμούμε θετικά την πρόταση να μην γίνει αύξηση τελών καθαριότητας , λόγω της αναμενόμενης αύξησης εσόδων ως αποτέλεσμα της αύξησης του συνόλου των τ.μ. από την δήλωση των μέχρι τώρα αδήλωτων τετραγωνικών κατά 36.83%,ψηφίσαμε όμως ΟΧΙ λόγω της αντίθεσης μας με την πρόβλεψη και τον ορισμό τιμής προστίμων από την πλευρά του Δήμου προς τους δημότες . 

--Στο 16ο θέμα: Εκτιμούμε την πρόθεση να μην αυξηθούν τα τέλη ύδρευση-άρδευσης για το 2021, όμως όπως και στο 15ο θέμα ψηφίσαμε ΟΧΙ λόγω πρόβλεψης προστίμων ,με τα οποία είμαστε αντίθετοι.

--Στο 17ο θέμα: Γενικά είμαστε αντίθετοι με την επιβολή τελών ,εκτιμούμε όμως ότι δεν
προτείνονται αυξήσεις και ψηφίσαμε ΝΑΙ.
--Στο 18ο θέμα: ψηφίσαμε ΝΑΙ.
--Στο 19ο θέμα: ψηφίσαμε ΝΑΙ.
--Στο 20ο θέμα: ψηφίσαμε ΝΑΙ.
--Στο 21ο θέμα: ψηφίσαμε ΟΧΙ γιατί είμαστε κάθετα αντίθετοι με την υποχρέωση καταβολής  τροφείων, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
--Στο 22ο θέμα: ψηφίσαμε ΝΑΙ.
--Στο 23ο θέμα: Συμφωνούμε με την δωρεάν πρόσβαση των κατοίκων και των συλλόγων του
δήμου , στις αθλητικές υποδομές και ψηφίζουμε ΝΑΙ.
--Στο 24ο θέμα: Δεν προτείνεται αλλαγή -ψηφίσαμε ΝΑΙ.
--Στο 25ο θέμα: Ψηφίσαμε ΝΑΙ.

ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Θέμα 1 : Λήψη απόφασης περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ"

Θέμα 2 : 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020

Θέμα 3 : 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020

Θέμα 4 : Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2020

Θέμα 5 : Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Ανακαίνιση και διαμόρφωση χώρων παιδικού σταθμού Στυλίδας για τη δημιουργία νέου τμήματος"

Θέμα 6 : Έγκριση νέων γραμμών INTERNET

Θέμα 7 : Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου

Θέμα 8 : Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Π.Δ. - Παροχή Οδηγιών - Ορισμός Εκπροσώπων

Θέμα 9 : Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου στον Καραβόμυλο, με μισθωτή την εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»

Θέμα 10 : Αποδοχή έγκρισης ένταξης μελετών του Δήμου Στυλίδας στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ»

Θέμα 11 : Λήψη απόφασης για την αποδοχή όρων σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Στυλίδας, του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και του κ. Φιοράκη Γεωργίου για χρησιδάνειο ακάλυπτης έκτασης εμβαδού 981,00 τ.μ στη Κοινότητα Αγίας Μαρίνας

Θέμα 12 : Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης "Δημιουργία προσβάσιμων, ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, τουριστικών προορισμών Δήμου Στυλίδας" στο ΕΠΑΝΕΚ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03Σ "Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) - έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης

Θέμα 13 : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου σε αντικατάσταση μέλους (Προέδρου) με τον αναπληρωτή του, στην πενταμελή επιτροπή διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Θέμα 14 : Λήψη απόφασης περί παραχώρησης μονού τάφου διαρκούς χρήσης (εικοσαετίας) στο Δημοτικό Κοιμητήριο Τ.Κ. Πελασγίας

Θέμα 15 : Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2021 και εφεξής

Θέμα 16 : Τέλη και Δικαιώματα Ύδρευσης - Άρδευσης για το έτος 2021 και εφεξής

Θέμα 17 : Τέλη και Δικαιώματα Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας για το έτος 2020 και εφεξής

Θέμα 18 : Τέλη Χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (κτίριο ΟΣΚ) για το έτος 2020 και εφεξής

Θέμα 19 : Τέλη και Δικαιώματα Μισθωμάτων καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς για το έτος 2020 και εφεξής

Θέμα 20 : Τέλη και Δικαιώματα Διαφημίσεων και Διαφημιστικών Πινακίδων για το έτος 2020 και εφεξής

Θέμα 21 : Τέλη και Δικαιώματα Τροφείων Βρεφονηπιακού Σταθμού για το έτος 2020 και εφεξής

Θέμα 22 : Δικαίωμα χρήσης ανοιχτού θεάτρου για το έτος 2020 και εφεξής

Θέμα 23 : Τέλη και Δικαιώματα Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Στυλίδας για το έτος 2020 και εφεξής

Θέμα 24 : Τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου για το έτος 2020 και εφεξής

Θέμα 25 : Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. μερικής απασχόλησης (Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 4368/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 87 του Ν. 4483/2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το STILIDA NEWS δεν υιοθετεί καθ' οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή.
Δεν πρόκειται να λογοκρίνεται κανένα σχόλιο που θα περιλαμβάνει καλοπροαίρετη κριτική ή θα διορθώνει κάποιο δικό μας σφάλμα.Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ.
Απαντήσεις από τον διαχειριστή μόνο στα επώνυμα σχόλια.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΩΝ

Για τους αναγνώστες

Τα αναγραφόμενα από τους αναγνώστες δεν εκφράζουν τις απόψεις του διαχειριστή του STILIDA NEWS και φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη των όσων γράφουν. Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται. Σε περίπτωση που μας διαφύγει κάποιο από τα μηνύματα αυτά παρακαλούμε τον ή τους θιγόμενους να μας ενημερώσουν στη διεύθυνση gkordis@gmail.com για να διαγραφεί.

ΚΥΡΙΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ

Η αναδημοσίευση δε ενός άρθρου δεν συνεπάγεται και την υιοθέτηση του περιεχομένου του από το "STILIDA NEWS"


Ο διαχειριστής

Ακολουθήστε μας στο Facebook
Powered by: Internetsmash
 
 
Google Analytics Alternative