Social Icons

Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ


ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Θέμα: «Καταγγελία για επιχείρηση φίμωσης και ποινικοποίησης του αγωνιστικού συνδικαλισμού - Στημένη πειθαρχική δίωξη συναδέλφου, με την πλήρη κάλυψη της κυβέρνησης - Απόπειρες εκφοβισμού σε εργαζόμενους, που αγωνίζονται για τα δίκαια αιτήματά μας »

Κυρία Υπουργέ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα πληθαίνουν οι καταγγελίες συνδικαλιστικών οργάνων, για αποφάσεις της Φυσικής Ηγεσίας για πειθαρχικές διώξεις συναδέλφων συνδικαλιστών, πυροσβεστών, με αφορμή δηλώσεις και καταγγελίες που έκαναν για τις μεγάλες ελλείψεις που παρουσιάζουν αρκετές υπηρεσίες μας και τις απαράδεκτες συνθήκες που εργάζονται αρκετοί συνάδελφοί μας.

Στις 27-11-2018 δόθηκε κλήση σε απολογία σε συνάδελφό μας μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ε.Α.Κ.Π. και εκλεγμένο στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου πυροσβεστών της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Στερεάς Ελλάδας. Η απολογία δόθηκε στα πλαίσια της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που διενεργείται με Διαταγές του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας. Οι κατασκευασμένες κατηγορίες που αποδίδονται στον συνάδελφο εστιάζουν στην ανακοίνωση - παρέμβαση της παράταξης της Ε.Α.Κ.Π. Στερεάς Ελλάδας, που αναφέρθηκε κυρίως στα προβλήματα που αντιμετώπισαν αρκετοί πυροσβέστες κατά την κατάσβεση της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στα Ψαχνά της Εύβοιας, εξαιτίας:

· Των μεγάλων ελλείψεων που υπάρχουν σε μέτρα πρόληψης και αντιπυρικών έργων, προκειμένου να περιορίζεται η εκδήλωση και να επέρχεται η έγκαιρη κατάσβεση των πυρκαγιών.

· Των ελλείψεων σε προσωπικό, αλλά και σε βασικό πυροσβεστικό εξοπλισμό (όπως σε σωλήνες χαμηλής πίεσης).

· Των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες σε Ατομικά Μέσα Προστασίας της ζωής και της υγείας τους, κυρίως λόγω της παλαιότητας και της φθοράς των υπαρχόντων (κράνη, άρβυλα, γάντια, ατομικές αναπνευστικές προσωπίδες με τα απαιτούμενα ειδικά φίλτρα).

· Της πολύωρης εξαντλητικής εργασίας, κάτω από αυτές τις συνθήκες, για μέρες μακριά από τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους (χαρακτηριστική η περίπτωση συναδέλφου μας, που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας).

· Της ελλιπούς διοικητικής μέριμνας (φαγητό και πόσιμο νερό), σε συνδυασμό με το φαινόμενο να παραπέμπει η υπηρεσία μας τις υποχρεώσεις της για χορήγηση επαρκούς ποσότητας φαγητού και νερού στις πυρκαγιές, στην εθελοντική προσφορά ιδιωτών και Δήμων των ομώνυμων περιοχών.

Ο συνάδελφος μας πέραν από το γεγονός ότι συμμετείχε και ο ίδιος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, έγινε παράλληλα και αποδέκτης διαμαρτυριών από άλλους συναδέλφους από διάφορες περιοχές της χώρας, που αντιμετώπισαν τα παραπάνω προβλήματα κατά την εκτέλεση του δύσκολου πυροσβεστικού έργου τους.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία κατέδειξαν για ακόμα μια φορά ότι η πολιτεία δεν εφαρμόζει τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού, του φυσικού πλούτου της χώρας και της υγείας και της ασφάλειας των πυροσβεστών. Αιτία είναι η συνεχής, διαχρονική περικοπή των κονδυλίων για τη σωστή λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος από όλες τις κυβερνήσεις και τη σημερινή. Αυτή είναι και η αιτία που η υπηρεσία μας δεν μπορεί να τηρήσει τις βασικές της υποχρεώσεις, προς τους υπαλλήλους της.

Οι σκοπιμότητες που εξυπηρετεί η συγκεκριμένη πειθαρχική δίωξη με τις κατασκευασμένες κατηγορίες κατά του συναδέλφου μας, καταδεικνύονται από το γεγονός ότι όλα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση - παρέμβαση της Ε.Α.Κ.Π. Στερεάς Ελλάδας για τα προβλήματα των πυροσβεστών και τις ελλείψεις σε προσωπικό, εξοπλισμό, Μέσα Ατομικής Προστασίας, διοικητική μέριμνα κ.α. είναι διαπιστωμένα εδώ και αρκετά χρόνια και αναφέρονται διαχρονικά μέχρι και πρόσφατα, εκτενώς και λεπτομερώς, μέσα από:

· Τις ανακοινώσεις της πανελλήνιας Ομοσπονδίας των πυροσβεστών (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) και της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.), προς την Πολιτική και Φυσική μας Ηγεσία, τους αρμόδιους φορείς και τα Μ.Μ.Ε.

· Τις ανακοινώσεις από πρωτοβάθμια σωματεία των πυροσβεστών. Για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά στα Ψαχνά Ευβοίας, το σωματείο πυροσβεστών της Ε.Υ.Π.Σ. Δυτικής Θεσσαλίας εκτός από την αντίστοιχη ανακοίνωση - καταγγελία που εξέδωσε, έχει υποβάλλει και μήνυση για τις συκοφαντικές δηλώσεις υπηρεσιακού παράγοντα εναντίον πυροσβεστών που συμμετείχαν στην πυρκαγιά και διαμαρτυρήθηκαν για τις προαναφερόμενες ελλείψεις.

Πέραν αυτών:

· Η κυβέρνησή σας μέσω των απαντήσεων που έχουν δοθεί μετά από αλλεπάλληλες ερωτήσεις Βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και αφορούν τη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας στο πυροσβεστικό προσωπικό, αναγνωρίζει τις ελλείψεις και παραδέχεται ότι η κάλυψή τους επιχειρείται να γίνει σταδιακά.

· Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος με πρόσφατα υπηρεσιακά έγγραφα, ζητάει μεταξύ άλλων από όλες τις υπηρεσίες του Π.Σ., να καταγράψουν τις ελλείψεις που υπάρχουν σε μέσα, εξοπλισμό κ.α., προκειμένου να καλυφθούν κάποιες από αυτές τις ελλείψεις με τις δωρεές επιχειρηματικών ομίλων, φορέων και ιδιωτών, έπειτα από την έκκληση για ενίσχυση του Π.Σ. μέσω δωρεών που τους απεύθυνε η κυβέρνησή σας.

Κυρία Υπουργέ

Τα αντικειμενικά και τεκμηριωμένα στοιχεία που αναφέρονται στις παρεμβάσεις της παράταξης μας, αλλά και στην κατάθεση που έγινε από τον συνάδελφο - μέλος της Ε.Α.Κ.Π., δεν λήφθηκαν υπόψη κατά τη διενέργεια της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Οι μαρτυρικές καταθέσεις περιορίζονται μόνο σε έναν μικρό αριθμό συναδέλφων από πυροσβεστικές υπηρεσίες που ανήκουν διοικητικά στην Π.Υ. Χαλκίδας, που διενεργεί την Ε.Δ.Ε. , παρ’ ότι συμμετείχαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς εκατοντάδες πυροσβέστες από έξι περιφερειακές διοικήσεις στους οποίους οι συνέπειες της ελλιπούς μέριμνας ήταν πολύ πιο διακριτές και επιπρόσθετα οι ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την ουσία όσων καταγγέλθηκαν.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ξεκάθαρα ότι διενεργείται Ε.Δ.Ε. με προκαθορισμένο το αποτέλεσμα. Με κύρια και βασική ευθύνη την ανοχή και την κάλυψη της κυβέρνησής σας, επιχειρείται:

· Να ποινικοποιηθούν τα συνδικαλιστικά και τα δημοκρατικά δικαιώματα των εργαζομένων στο Π.Σ.

· Να διωχθεί ο εκπρόσωπος των εργαζομένων και μέλος της Ε.Α.Κ.Π. και να φιμωθεί ο αγωνιστικός συνδικαλισμός στο χώρο μας.

· Να μπει φραγμός στον αγώνα και τις διεκδικήσεις των πυροσβεστών, για την αναβάθμιση της υπηρεσίας μας με την κάλυψη των ελλείψεων, μέσω της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό.

· Να μην ενημερώνεται ο λαός μας για την πραγματική τραγική κατάσταση που έχουν επιφέρει οι ελλείψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα και στην πυρασφάλεια της χώρας, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων.

Καλούμε την κυβέρνηση να πάρει θέση και να σταματήσει άμεσα την άδικη πειθαρχική δίωξη που ασκείται στον συνάδελφό μας. Σε έναν εργαζόμενο που αγωνίζεται για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στο Π.Σ και την αναβάθμιση της πυρασφάλειας της χώρας προς όφελος του λαού.

Ζητάμε να σταματήσουν και όλες οι άδικες πειθαρχικές διώξεις συναδέλφων πυροσβεστών, που έγιναν με ανάλογες κατηγορίες και με αφορμή αντίστοιχες καταγγελίες για τα συγκεκριμένα υπαρκτά προβλήματα (ελλείψεις, συνθήκες εργασίας).

Από αυτές τις ενέργειες κρίνεται η κυβέρνησή σας και όχι από τα λόγια συμπάθειας προς τους πυροσβέστες ιδιαίτερα μετά από τις μεγάλες καταστροφές, που έχουν στόχο να μας αποπροσανατολίσουν και να δώσουν άλλοθι στην αντεργατική - αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται και εναντίον μας.

Την ίδια ευθύνη και υποχρέωση να πάρουν θέση και να καταδικάσουν τις αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις που καλύπτονται από την κυβέρνηση, έχουν τα προεδρεία της πανελλήνιας Ομοσπονδίας των πυροσβεστών και των πρωτοβάθμιων σωματείων.

Η Ε.Α.Κ.Π. όπως έχει αποδείξει αρκετές φορές στο παρελθόν, δεν πτοείται ούτε από τέτοιου είδους στημένες πειθαρχικές διώξεις, ούτε από απειλές. Δεν κάνουμε βήμα πίσω και συνεχίζουμε ακλόνητοι να αγωνιζόμαστε για να τηρηθούν οι υποχρεώσεις της υπηρεσίας και να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους πυροσβέστες. Παράλληλα επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα για να προστατεύσουμε τα συνδικαλιστικά δικαιώματα του μέλους μας και τα δικαιώματα των συναδέλφων.

Συνεχίζουμε τον αγώνα σε κοινή δράση μαζί με όλους τους εργαζόμενους και το λαό, για τον εκδημοκρατισμό και την αναβάθμιση της υπηρεσίας μας σε όλα τα επίπεδα. Ενάντια στην πολιτική που δεν υπολογίζει τις ανάγκες μας και χειροτερεύει μέρα με τη μέρα τη ζωή μας, για να αυξάνουν τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών και των κάθε λογής επενδυτών.

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
Βλάχος Δημήτρης 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το STILIDA NEWS δεν υιοθετεί καθ' οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή.
Δεν πρόκειται να λογοκρίνεται κανένα σχόλιο που θα περιλαμβάνει καλοπροαίρετη κριτική ή θα διορθώνει κάποιο δικό μας σφάλμα.Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ.
Απαντήσεις από τον διαχειριστή μόνο στα επώνυμα σχόλια.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΩΝ

Για τους αναγνώστες

Τα αναγραφόμενα από τους αναγνώστες δεν εκφράζουν τις απόψεις του διαχειριστή του STILIDA NEWS και φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη των όσων γράφουν. Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται. Σε περίπτωση που μας διαφύγει κάποιο από τα μηνύματα αυτά παρακαλούμε τον ή τους θιγόμενους να μας ενημερώσουν στη διεύθυνση gkordis@gmail.com για να διαγραφεί.

ΚΥΡΙΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ

Η αναδημοσίευση δε ενός άρθρου δεν συνεπάγεται και την υιοθέτηση του περιεχομένου του από το "STILIDA NEWS"


Ο διαχειριστής

Ακολουθήστε μας στο Facebook
Powered by: Internetsmash
 
 
Google Analytics Alternative