Social Icons

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ... Για το Δώρο Χριστουγέννων – Άδειες - Αργίες


ergatiko

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Για το Δώρο Χριστουγέννων – Άδειες - Αργίες 

Συνάδελφοι,

Τα τελευταία χρόνια πολλοί εργοδότες παραβιάζουν συστηματικά την εργατική νομοθεσία, δεν καταβάλουν στους εργαζόμενους το δώρο Χριστουγέννων, τις κανονικές άδειες και δεν πληρώνουν τις ημέρες των αργιών. Πολλοί είναι και οι εργοδότες που ενώ καταθέτουν στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε εργαζόμενου το δώρο Χριστουγέννων μετά τον εξαναγκάζουν με την απειλή της απόλυσης, να το επιστρέψει είτε στο σύνολο, είτε ένα μέρος αυτού πίσω.
Το Εργατικό Κέντρο Λαμίας για την καλύτερη ενημέρωση των εργαζόμενων και τι ισχύει για την χορήγηση του δώρου Χριστουγέννων, τις κανονικές άδειας και των ημερών αργίας 25η και 26η Δεκεμβρίου, τονίζει τα παρακάτω:

1. Δώρο Χριστουγέννων

Το δώρο Χριστουγέννων το δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως μορφής απασχόλησης (υπάλληλοι, εργάτες, με πλήρη απασχόληση, με μερικής απασχόλησης, με εκ περιτροπής κλπ) Δικαιούχοι είναι και αυτοί που αμείβονται με εργόσημο. Το δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα μέχρι την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 μόνο σε χρήμα και όχι σε είδος. Κανένας εργαζόμενος δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα που καταβλήθηκαν για δώρο Χριστουγέννων στον εργοδότη.

Δεν επιτρέπεται και είναι άκυρη κάθε αντίθετη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία για την μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων, καθώς και η παραίτηση του εργαζόμενου από την αξίωση καταβολής του. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας 21 Δεκεμβρίου η μη καταβολή του δώρου, θεωρείται παράβαση που συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις.

Για τον υπολογισμό του ποσού των δώρων


Λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το δώρο που είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Όσοι όμως από τους παραπάνω μισθωτούς, που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα (από 1/5 έως και 31/12), δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Σε αυτήν την περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια -ανάλογα με το πώς αμείβονται- για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Στο Δώρο Χριστουγέννων συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (π.χ. με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια). Ειδικά ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας.

2. Κανονική Άδεια

Η κανονική άδεια των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να εξαντληθεί από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει μέχρι τέλος του 2018 την άδεια, ακόμη κι αν ο εργαζόμενος δεν τη ζητήσει. Μεταφορά της άδειας στο επόμενο ή σε άλλο ημερολογιακό έτος 2019 κλπ δεν επιτρέπεται ακόμη και αν υπάρχει συγκατάθεση του εργαζόμενου.

Επίσης είναι άκυρη οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου για εγκατάλειψη από τον εργαζόμενο του δικαιώματος του για λήψη της άδειας. Ο εργαζόμενος που δεν έλαβε την άδειά του από πταίσμα του εργοδότη δικαιούται, αμέσως μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου έπρεπε να την είχε πάρει, τις αποδοχές της άδειας του, στο διπλάσιο. Ο διπλασιασμός αφορά μόνο τις αποδοχές άδειας και όχι το επίδομα άδειας.

3. Τι ισχύει για την 25η και 26η Δεκεμβρίου που είναι ημέρες υποχρεωτικής αργίας

Η 25η και 26η Δεκεμβρίου είναι ημέρες υποχρεωτικής αργίας.


Οι επιχειρήσεις οι οποίες απαγορεύεται να λειτουργούν Κυριακές και αργίες, για την 25η και 26η Δεκεμβρίου, οφείλουν να καταβάλλουν στους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους χωρίς προσαύξηση. Οι αμειβόμενοι με μισθό, δεν θα λάβουν τίποτε πέραν του μισθού τους.

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν κανονικά κατά τις Κυριακές και αργίες (επισιτιστικά, κλινικές, ξενοδοχεία, βιομηχανίες συνεχούς λειτουργίας κλπ) και απασχολήσουν προσωπικό τις ημέρες αυτές, θα πρέπει να καταβάλλουν στους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο, το κανονικό ημερομίσθιο και προσαύξηση 75%, επί του νόμιμου ημερομισθίου και στους αμειβόμενους με μισθό, την προσαύξηση του 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού.

Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Λαμίας, καλεί τους εργαζόμενους που οι εργοδότες δεν τους δώσουν δώρο Χριστουγέννων, η τους εξαναγκαστούν με την απειλή της απόλυσης να το επιστρέψουν πίσω, όσους δεν πήραν την κανονική άδεια μέχρι τέλος του 2018, όσους είναι απλήρωτοι επί μήνες, όσους προσλαμβάνονται με 4ωρα και δουλεύουν 8ωρα χωρίς να πληρώνονται και να ασφαλίζονται για τις επιπλέον ώρες, το ίδιο όσοι δεν πληρώνονται για τις υπερωρίες και αργίες, να απευθύνονται στο Εργατικό Κέντρο Λαμίας (Πλατεία Διάκου - 1ος όροφος – Γραφείο 7, τηλέφωνο 6986108669), στα σωματεία των κλάδων τους, αλλά και να τα καταγγέλλουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο ΙΚΑ, που πρέπει από την πλευρά τους να πυκνώσουν του ελέγχους στις επιχειρήσεις.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το STILIDA NEWS δεν υιοθετεί καθ' οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή.
Δεν πρόκειται να λογοκρίνεται κανένα σχόλιο που θα περιλαμβάνει καλοπροαίρετη κριτική ή θα διορθώνει κάποιο δικό μας σφάλμα.Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ.
Απαντήσεις από τον διαχειριστή μόνο στα επώνυμα σχόλια.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΩΝ

Για τους αναγνώστες

Τα αναγραφόμενα από τους αναγνώστες δεν εκφράζουν τις απόψεις του διαχειριστή του STILIDA NEWS και φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη των όσων γράφουν. Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται. Σε περίπτωση που μας διαφύγει κάποιο από τα μηνύματα αυτά παρακαλούμε τον ή τους θιγόμενους να μας ενημερώσουν στη διεύθυνση gkordis@gmail.com για να διαγραφεί.

ΚΥΡΙΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ

Η αναδημοσίευση δε ενός άρθρου δεν συνεπάγεται και την υιοθέτηση του περιεχομένου του από το "STILIDA NEWS"


Ο διαχειριστής

Ακολουθήστε μας στο Facebook
Powered by: Internetsmash
 
 
Google Analytics Alternative