Social Icons

Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013

ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 - 14


  1.  Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Χρονόπουλος του Χρήστου
  2.  Αντιδήμαρχος, κ. Γεωργία Κοντού του Τηλέμαχου
  3.  Αντιδήμαρχος, κ. Χρήστο Χασιώτη του Γεωργίου
  4.  Αντιδήμαρχος, κ. Νικόλαο Τσιούμα του Αθανασίου
παρακάτω το σχετικό έγγραφο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Στυλίδα 03- 01-2013
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                   Αριθμ. Πρωτ: 57
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΤΛΑΣ                                                                                       Αριθμ. Απόφ.: 01/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Στυλίδας αφού έλαβε υπόψη

• τα άρθρα 59 και 282 παρ. 16 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α').

• Τις διατάξεις των παρ. 3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40 A')

• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Στυλίδας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 14.686 κατοίκους.

• Το γεγονός ότι ο Δήμος Στυλίδας έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.
Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, Αντιδημάρχους του Δήμου Στυλίδας, με θητεία από 02-01-2013 έως 31-08-2014, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και μεταβιβάζει σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:


1.Ορίζει Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη Χρονόπουλο του Χρήστου και του μεταβιβάζει:


α. Καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

- Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Δ/κών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

- Την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.

- Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.

- Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.

- Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού.

- Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών.

- Τη λειτουργία των Κ.Ε.Π..

- Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

- Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.

-Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.


Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως


- Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)

- Τα θέματα προβολής και Τουρισμού.

- Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.


Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου


- Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

-Την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

-Την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιοσδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

-Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.

- Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.

- Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.

-Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

- Την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες.

- Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή πρόστιμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.


Πολιτικής Προστασίας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:


- Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια άπορων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.

-Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής

Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.


β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Στυλίδας:


-Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.

- Την ευθύνη των δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.

-Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

- Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

- Τη βεβαίωση απασχόλησης αγροτικής άδειας στρατευσίμων, επαγγέλματος και καλλιέργειας αγροτικών προϊόντων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

2.Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεωργία Κοντού του Τηλέμαχου και της μεταβιβάζει:


Καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Στυλίδας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τις αρμοδιότητες θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Τσιούμας.

Παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας και ιδίως:

-Τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

- Τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης - διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.


3. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χρήστο Χασιώτη του Γεωργίου και του μεταβιβάζει:

α. Καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, των αντλιοστασίων, της διαχείρισης της αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών, των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.

Την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων.

Την ευθύνη της Συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των

αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαίρετων, Τεχνικού Αρχείου - Γραμματείας.


Κυκλοφοριακού και ιδίως:

Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Εχιναίων:

- Του Ληξίαρχου στη δημοτική ενότητα Εχιναίων

- Την επίβλεψη έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου.

- Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.

-Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών

μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.

- Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.

-Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

- Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

-Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

- Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

- Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

- Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

- Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Εχιναίων.

- Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Εχιναίων.

-Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

- Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Εχιναίων.


4. Ορίζει Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νικόλαο Τσιούμα του Αθανασίου και του μεταβιβάζει:


Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Πελασγίας:

- Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου.

- Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.

-Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών

μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.

- Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.

-Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

- Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

-Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

- Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

- Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

- Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

- Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Πελασγίας.

- Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Πελασγίας.

-Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

- Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Πελασγίας.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Χρονόπουλος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Χασιώτη.

Ε. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας

- Στερεάς Ελλάδας, στους ενδιαφερόμενους, τα Τμήματα, τα Γραφεία του Δήμου, να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το STILIDA NEWS δεν υιοθετεί καθ' οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή.
Δεν πρόκειται να λογοκρίνεται κανένα σχόλιο που θα περιλαμβάνει καλοπροαίρετη κριτική ή θα διορθώνει κάποιο δικό μας σφάλμα.Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ.
Απαντήσεις από τον διαχειριστή μόνο στα επώνυμα σχόλια.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *


Για τους αναγνώστες

Τα αναγραφόμενα από τους αναγνώστες δεν εκφράζουν τις απόψεις του διαχειριστή του STILIDA NEWS και φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη των όσων γράφουν. Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται. Σε περίπτωση που μας διαφύγει κάποιο από τα μηνύματα αυτά παρακαλούμε τον ή τους θιγόμενους να μας ενημερώσουν στη διεύθυνση gkordis@gmail.com για να διαγραφεί.

ΚΥΡΙΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ

Η αναδημοσίευση δε ενός άρθρου δεν συνεπάγεται και την υιοθέτηση του περιεχομένου του από το "STILIDA NEWS"


Ο διαχειριστής

Ακολουθήστε μας στο Facebook
Powered by: Internetsmash
 
 
Google Analytics Alternative