Social Icons

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012

Επισκευή και συντήρηση αλιευτικού καταφυγίου Αχλαδίου


ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΘ/ΔΑΣ                                    Αριθ.Μελών κατά νόμο 9

Πράξη υπ’ αριθ. 117 έτους 2012

Πρόεδρος: Ιωάννης Σύρμος         Αντιπρόεδρος: Λιάκος Κυριάκος
                                                    Λιμενάρχης Στυλίδας

ΜΕΛΗ

1)Δ/ντής Τελωνείου Στυλίδας: Δημήτριος Δεμίρης,
2)Νικόλαος Λιόλιος,
3)Λιανός Κων/νος,
4)Στουρνάρας Αθανάσιος,
5)Τσανσίζης Χρυσόστομος,
6)Αποστόλου Ιωάννης, και
7)Μπόμπα Παρασκευή

Απόντα μέλη

1)Δημήτριος Δεμίρης, Δ/ντής Τελωνείου,
2)Νικόλαος Λιόλιος,
3)Τσανσίζης Χρυσόστομος και
4)Στουρνάρας Αθανάσιος

Στην Στυλίδα σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου 2012 έτους ημέρα Παρασκευή
και ώρα 11:00 π.μ., η Λιμενική Επιτροπή Φθ/δας συνήλθε στο ενταύθα γραφείο αυτής
κατόπιν της υπό χρονολογία 25ης Σεπτεμβρίου 2012 εγγράφου προσκλήσεως του
Προέδρου αυτής Ιωάννη Σύρμου, παρισταμένης και της υπαλλήλου του Λ.Τ.Φθ/δας
Διαμαντούλας Βούλγαρη ως γραμματέα αυτής.
Της Επιτροπής ευρισκομένης σε απαρτία, ο Πρόεδρος Ιωάννης Σύρμος εισάγει προς
συζήτηση το αναγραφόμενο στην πρόσκληση θέμα:

Π Ε Ρ Ι
Εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση αλιευτικού καταφυγίου
Αχλαδίου» μετά την λήψη προσφορών

Ο Πρόεδρος εξέθεσε τα εξής:

Με την υπ’ αριθμό 77/2012 πράξη της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμ.πρωτ.5164/115092/13-6-2012 απόφαση της αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «Επισκευή-Συντήρηση
αλιευτικού καταφυγίου Αχλαδίου» ως και η απευθείας ανάθεση αυτού.
Η μελέτη στάλθηκε για έγκριση στον Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) και εγκρίθηκε
με την αρ.πρωτ.8221.Τ72/08/12/9-8-2012 απόφαση αυτού. Κατόπιν αναρτήθηκε
ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την λήψη προσφορών για την εκτέλεση του
έργου και προσκομίσθηκαν στην Υπηρεσία μας οι κάτωθι προσφορές:

1)MARINE SERVICES (Μεγ.Βασιλείου 55-Βούλα) για το ποσό των (22.386,00) ευρώ με ΦΠΑ,
2)Τσάρας Χρήστος (Καμ.Βούρλα) για το ποσό των (22.500,00) με το ΦΠΑ και
3)ΚΑΡΑΙΝΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Ζακούλα 38-Στυλίδα) για το ποσό
των (22.000,00) με το ΦΠΑ,
4)Κων/νος Καραγκούνης (Οικισμός Αφράτης-Λαμία) με
ενιαία έκπτωση στις τιμές του τιμολογίου 26%,
5)Μαραγκόπουλος Λεωνίδας (Πατρ.Γρηγορίου Ζ4-Σέρρες) για το ποσό των (19.680,00) ευρώ με ΦΠΑ),
6)Γεώργιος Καραγκούνης (Αθηνών 164-Λαμία) για το ποσό των (15.524,99) ευρώ με ΦΠΑ,
7)ΤΕΜΕΚΑΒ ΑΕ (Νηρπίδων 19-Παλ.Φάληρο) για το ποσό των (20.000,00) ευρώ με
ΦΠΑ,
8)ΑΡΚΑΣ Ν.Ε. (Λ.Μεσογείων 256-Χολαργός) για το ποσό των (22.447,50) ευρώ
με ΦΠΑ,
9)ΝΕΤΡΙΝΟ ΑΤΕ (Άρνης 3-Αθήνα) για το ποσό των (15.000,00) ευρώ με
ΦΠΑ και
10)ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ (Μυστρά 7-Λάρισα) για το ποσό των (22.300,00)
ευρώ με ΦΠΑ.

Προτείνω λοιπόν την ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών του έργου του
έργου «επισκευή-Συντήρηση αλιευτικού καταφυγίου Αχλαδίου» στην ΝΕΤΡΙΝΟ ΑΤΕ
(Άρνης 3-Αθήνα), η οποία και έδωσε την χαμηλότερη προσφορά. Για τα ανωτέρω θα
πρέπει να αποφανθεί σχετικά η Λιμενική Επιτροπή.

Επί των υπό του Προέδρου εκτεθέντων, τα μέλη της Λιμενικής Επιτροπής κατόπιν
διαλογικής συζητήσεως, και αφού έλαβαν υπόψη την υπ’ αριθμό 77/2012 πράξη της
Λ.Ε.Φθ/δας, τις γενόμενες προσφορές, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του
άρθρου 83 του Ν.2362/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ.35130/739/
09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, την
αρ.πρωτ.8221.72/08/12/9-8-2012 έγκριση του Γ.Γ.Λ.Λ.Π. ως και τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού εξόδων του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας έτους 2012, κατόπιν
διαλογικής συζητήσεως εγκρίνουν την απευθείας ανάθεση των εργασιών του έργου
«Επισκευή-Συντήρηση αλιευτικού καταφυγίου Αχλαδίου» στην ΝΕΤΡΙΝΟ ΑΤΕ (Άρνης
3-Αθήνα) για το ποσό των (15.000,00) ευρώ με ΦΠΑ. Η δαπάνη που προκύπτει θα
καλυφθεί από πιστώσεις Κ.Α.:9000/9172 του Προϋπολογισμού εξόδων του Λιμενικού
Ταμείου Φθ/δας, τρέχοντος οικονομικού έτους 2012.

Ο Πρόεδρος καλεί την Λιμενική Επιτροπή να αποφασίσει επί των ανωτέρω.
Η Λιμενική Επιτροπή αφού άκουσε όλα αυτά και έχουσα υπόψη τις διατάξεις των
Νόμων «Περί Λιμένων και Λιμενικών Ταμείων» (Λήξη συνεδρίασης ώρα 14:00)

Α π ο φ α ί ν ε τ α ι ομόφωνα

εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των εργασιών του έργου «Επισκευή-Συντήρηση
αλιευτικού καταφυγίου Αχλαδίου» στη ΝΕΤΡΙΝΟ ΑΤΕ (Άρνης 3-Αθήνα) για το ποσό
των (15.000,00) ευρώ με ΦΠΑ. Η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από πιστώσεις
Κ.Α.:9000/9172 του Προϋπολογισμού εξόδων του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας,
τρέχοντος οικονομικού έτους 2012.

Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφηκε αυθημερόν.

Η Λιμενική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                                                   Τα Μέλη

                                                                     Κυριάκος Λιάκος
Ιωάννης Σύρμος                                           Ιωάννης Αποστόλου
                                                                     Παρασκευή Μπόμπα
                                                                     Κων/νος Λιανός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το STILIDA NEWS δεν υιοθετεί καθ' οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή.
Δεν πρόκειται να λογοκρίνεται κανένα σχόλιο που θα περιλαμβάνει καλοπροαίρετη κριτική ή θα διορθώνει κάποιο δικό μας σφάλμα.Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ.
Απαντήσεις από τον διαχειριστή μόνο στα επώνυμα σχόλια.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *


Για τους αναγνώστες

Τα αναγραφόμενα από τους αναγνώστες δεν εκφράζουν τις απόψεις του διαχειριστή του STILIDA NEWS και φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη των όσων γράφουν. Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται. Σε περίπτωση που μας διαφύγει κάποιο από τα μηνύματα αυτά παρακαλούμε τον ή τους θιγόμενους να μας ενημερώσουν στη διεύθυνση gkordis@gmail.com για να διαγραφεί.

ΚΥΡΙΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ

Η αναδημοσίευση δε ενός άρθρου δεν συνεπάγεται και την υιοθέτηση του περιεχομένου του από το "STILIDA NEWS"


Ο διαχειριστής

Ακολουθήστε μας στο Facebook
Powered by: Internetsmash
 
 
Google Analytics Alternative