Social Icons

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012

ΥΠ.ΕΣ: Το σχέδιο Νόμου για τον Καλλικράτη 2 - Μείωση αντιδημάρχων


Δόθηκε στη δημοσιότητα, σχέδιο του  πολυνομοσχεδίου του  Υπουργείου Εσωτερικών , το οποίο παραδόθηκε για διαβούλευση στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, την Ένωση  Περιφερειών και στους εκπροσώπους των κομμάτων, που μετέχουν στην κυβέρνηση.

Το Νομοσχέδιο αφορά ρυθμίσεις σχετικές με την τοπική ανάπτυξη , την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση και την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο, ευρωπαϊκής οδηγίας για ζητήματα μεταναστών υψηλής ειδίκευσης.


ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 1

Αντιδήμαρχοι

Το άρθρο 59 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 59

Αντιδήμαρχοι

1. Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ' ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος.

2. Ο αριθμός των αντιδημάρχων  ορίζεται ως εξής: Σε δήμους με πληθυσμό έως πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους ορίζεται ένας (1) αντιδήμαρχος. Στους δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν (5.001) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους ορίζονται έως δύο (2) αντιδήμαρχοι. Στους δήμους με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ορίζονται έως τρεις (3) αντιδήμαρχοι. Από  πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζονται έως τέσσερις (4) αντιδήμαρχοι. Στους δήμους με πληθυσμό εκατό χιλιάδες έναν (100.001) κατοίκους έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήμαρχοι.  Στους δήμους με πληθυσμό άνω των 200.000  κατοίκων ορίζονται  έως  έξι (6). Ο αριθμός των αντιδημάρχων αυξάνεται κατά έναν (1), εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων που συνενώθηκαν είναι από πέντε (5) έως και οκτώ (8), κατά δύο (2) εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων είναι από εννέα (9) έως και δώδεκα (12) και κατά τρεις (3) εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων είναι δώδεκα  (12) και ανώτερος.

Στους δήμους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 ο αριθμός των αντιδημάρχων είναι ίσος με τον αριθμό των δημοτικών κοινοτήτων και μπορεί να αυξηθεί κατά δύο (2).

3.  Στους  αντιδημάρχους, εκτός των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων, ο δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάζει και τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών  και λοιπών  διοικητικών  εγγράφων  που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.

Οι αντιδήμαρχοι κατά την άσκηση των κατά τόπον αρμοδιοτήτων τους συνεργάζονται με τους προέδρους δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της αντίστοιχης δημοτικής ενότητας.»

4.. Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δυόμισι ετών. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

5. Η απόφαση του δημάρχου με την οποία ορίζονται οι αντιδήμαρχοι και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες κατά την παράγραφο 1 του παρόντος δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού και αναρτάται και στην ιστοσελίδα του δήμου.

6. Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί άλλος αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον δήμαρχο ή ο ίδιος ο δήμαρχος.»

Άρθρο 2

Νησιώτικες Δημοτικές Κοινότητες

Το άρθρο 207 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 207

Νησιωτικές Δημοτικές Κοινότητες1. Ο  πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού (νησιωτική δημοτική κοινότητα) ασκεί επιπλέον τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική κοινότητα

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική κοινότητα

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα.

δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής κοινότητας

ε) Ασκεί τις αρμοδιότητες της χορήγησης των αδειών καταστημάτων και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του δήμου, της έκδοσης πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών και της έκδοσης βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

στ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική κοινότητα.

2. Στον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας του παρόντος άρθρου χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ίση με το τριάντα τοις εκατό (30%) της αποζημίωσης του αντιδημάρχου του οικείου δήμου.

Άρθρο 3

Περιφερειακές ΕπιτροπέςΣτον νόμο 3852/2010 προστίθεται άρθρο που αριθμείται 164 Α και έχει ως εξής:

«Άρθρο 164Α

Περιφερειακές Επιτροπές

1. Συγκροτείται γνωμοδοτικό όργανο σε κάθε περιφερειακή ενότητα στο οποίο μετέχουν όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι που εκλέγονται στην περιφερειακή ενότητα, το οποίο ονομάζεται «Περιφερειακή Επιτροπή» και ακολουθεί το όνομα της περιφερειακής ενότητας. Την περιφερειακή επιτροπή συγκαλεί και προεδρεύει σε αυτήν ο αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητας.

2. Η Περιφερειακή Επιτροπή επεξεργάζεται προτάσεις και γνωμοδοτεί για θέματα  στα οποία πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην  οικονομική επιτροπή και στις λοιπές διοικητικές επιτροπές της περιφέρειας. Ο περιφερειάρχης, ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου και οι πρόεδροι της οικονομικής επιτροπής  και των λοιπών διοικητικών επιτροπών μπορούν να παραπέμπουν στην περιφερειακή επιτροπή θέματα που αναφέρονται στην περιφερειακή ενότητα  προτού εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη για να συζητηθούν στα αντίστοιχα όργανα της περιφέρειας. Η παραπομπή γίνεται διά του αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας ο οποίος είναι υποχρεωμένος να εγγράψει τα προτεινόμενα θέματα στην ημερήσια διάταξη της περιφερειακής επιτροπής. Ο αντιπεριφερειάρχης μεριμνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες για  την επεξεργασία των εισηγήσεων και την τεκμηρίωση των θεμάτων που συζητούνται στην περιφερειακή επιτροπή.

3. Εκτός των θεμάτων της προηγούμενης παραγράφου η περιφερειακή επιτροπή μπορεί με δική της πρωτοβουλία να εισηγείται προτάσεις για θέματα που αναφέρονται στην περιφερειακή ενότητα. Τα θέματα αυτά συζητούνται στην επιτροπή είτε με πρόταση του αντιπεριφερειάρχη είτε με πρόταση του 1/3 των μελών της. Οι  αποφάσεις της επιτροπής για τα θέματα της παρούσας  παραγράφου μεταβιβάζονται ως εισηγήσεις προς τον περιφερειάρχη, τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών.

4. Για τη διαδικασία πρόσκλησης των μελών στις συνεδριάσεις, λήψης των αποφάσεων, τήρησης των πρακτικών και κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στην συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής εφαρμόζονται αναλογικά τα ισχύοντα για το περιφερειακό συμβούλιο. Ο κανονισμός του περιφερειακού συμβουλίου μπορεί να ρυθμίσει κάθε άλλη λεπτομέρεια για την λειτουργία των περιφερειακών επιτροπών.

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών

Το άρθρο 176 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 176

Αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής

1. Η οικονομική επιτροπή είναι αρμόδια για:

α) Την κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού της περιφέρειας και την εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση.

β) Την κατάρτιση, επεξεργασία, προέλεγχο του απολογισμού και υποβολή σχετικής έκθεσης στο περιφερειακό συμβούλιο.

γ) Για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το περιφερειακό  συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

δ) Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.

ε) Τη μελέτη της ανάγκης σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο περιφερειακό συμβούλιο.

στ) εισηγείται προς το περιφερειακό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,

ζ) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,

η) εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας τα περιφέρειας. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το περιφερειακό συμβούλιο,

θ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,

ια) Την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές Αρχές.

ιβ) Το συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων 45.000 ευρώ. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

ιγ) Την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητας του, όταν δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με πάγια αντιμισθία ή ο προσληφθείς δεν έχει δικαίωμα παράστασης στο δικαστήριο που είναι διάδικος η περιφέρεια. Η αμοιβή του δικηγόρου στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Περί Δικηγόρων, όπως ισχύουν κάθε φορά, με βάση πίνακα αμοιβών, που ελέγχεται ως προς το κανονικό των αμοιβών και θεωρείται από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας της περιφέρειας. Με απόφαση της είναι δυνατή, κατ` εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία.

2. Για τις περιπτώσεις ια’ και ιβ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το περιφερειακό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των σαράντα πέντε χιλιάδων πέντε χιλιάδων 45.000 Ευρώ της περίπτωσης ιβ` της προηγούμενης παραγράφου.

3. Το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων. Επίσης το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί με την ίδια πλειοψηφία να αποφασίζει την μεταβίβαση στην οικονομική επιτροπή επιπλέον αρμοδιοτήτων συναφών με τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος.

4. Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του.»

Άρθρο 5

Ρυθμίσεις για το σύστημα διακυβέρνησης των δήμων και των περιφερειών

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο το ο οποίο έχει ως εξής: «Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου στην Εκτελεστική Επιτροπή προεδρεύει ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί αναπληρωτής του και σε περίπτωση μη ορισμού ο αντιδήμαρχος που εγγράφεται πρώτος στην απόφαση διορισμού των αντιδημάρχων»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του ν.3852/2010  τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η πρόσκληση δημοσιεύεται αυθημερόν στην ιστοσελίδα του δήμου.»

3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 75 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αποφάσεις των παραπάνω επιτροπών δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου με ευθύνη του προέδρου τους».

4. Το εδάφιο ιδ) της παρ. 1 του άρθρου  72 του ν.3852/2010 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και  τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000 ) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό».

5. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 209 του ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με τη διάταξη της παρ.13 του άρθρου 20 του ν.3731/2008 (Α’ 263) καταργούνται και το τέταρτο εδάφιο αναδιατυπώνεται ως εξής: «Για την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (απευθείας ανάθεση) και τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισμός) απαιτείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, του διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των δήμων και ιδρυμάτων τους, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη. H παρούσα διάταξη ισχύει και για τις περιφέρειες»

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 162 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

« 1. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 161, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού και οι άμεσα εκλεγμένοι αντιπεριφερειάρχες αποτελούντες για τον σκοπό αυτό ειδικό εκλεκτορικό σώμα συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού, που έχει εκλεγεί με τους περισσότερες σταυρούς προτίμησης στην πολυπληθέστερη περιφερειακή ενότητα και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν, με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του εκλεκτορικού σώματος, έναν από αυτούς, ως περιφερειάρχη. Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή όργανο της περιφέρειας, ακόμη και την παραμονή της συνεδρίασης.»

7. Το τελευταίο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του 167 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Στις νησιωτικές περιφέρειες το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το ίδιο ισχύει και για τις λοιπές περιφέρειες σε κατεπείγουσες μόνο περιπτώσεις»

8. Στο τέλος της παραγράφου 1 περίπτωση ιγ του άρθρου 159 του ν.3852/2010 προστίθενται τα παρακάτω:

«ιδ) Με απόφασή του μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της έδρας της Περιφέρειας δύναται η μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση τεχνικού έργου μίας περιφερειακής ενότητας να εκτελείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων με χωρική αρμοδιότητα όλη τη Περιφέρεια ή άλλη Τεχνική Διεύθυνση της Περιφέρειας.

ιε) Με απόφασή του ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου  Δημοσίων Έργων της έδρας της Περιφέρειας δύνανται να συσταθούν πέραν του ανωτέρω Συμβουλίου και άλλα Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων με τοπική αρμοδιότητα μία ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες. Η έδρα των εν λόγω Συμβουλίων ορίζεται με την απόφαση του Περιφερειάρχη σε μία από τις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων, που εξυπηρετεί. Το εν λόγω Συμβούλιο γνωμοδοτεί για θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων που εξυπηρετεί, καθώς και των φορέων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης της τοπικής αρμοδιότητάς του. Η σύνθεση του εν λόγω Συμβουλίου γίνεται κατ’ αναλογία των ρυθμίσεων με τις οποίες συγκροτείται το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση για έργα, μελέτες και υπηρεσίες του ν.3316/2005 αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, που έχει τοπική αρμοδιότητα σε όλη τη Περιφέρεια, αρμόδιο Συμβούλιο είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με έδρα την έδρα της Περιφέρειας.»

9. H παράγραφος 2 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010   αντικαθίσταται ως εξής: «Με όμοια απόφαση ο περιφερειάρχης αναθέτει σε όλους τους αντιπεριφερειάρχες την άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων της περιφέρειας και μπορεί, επίσης, να τους μεταβιβάζει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του. Οι αντιπεριφερειάρχες μπορούν για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους οι οποίες μεταβιβάζονται σε αυτούς από τον περιφερειάρχη να παρέχουν εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή τους σε προϊσταμένους υπηρεσιών της περιφέρειας με εξαίρεση χρηματικά εντάλματα πληρωμών».

10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Ελεγκτής Νομιμότητας ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη».

11. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εκκρεμείς δίκες των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που συνδέονται με αρμοδιότητες οι οποίες ασκούνται από τις Περιφέρειες  συνεχίζονται, αυτοδικαίως, από αυτές, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για την κάθε μία από αυτές».

12. Όμοιες ή ομοειδής δαπάνες δύναται να  εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις στον εγκεκριμένο αρμοδίως προϋπολογισμό της Περιφέρειας  εφόσον αφορούν διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.

13. Επιτρέπεται η εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών για τις οποίες δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία  απόφασης ανάληψης σύμφωνα με το π.δ. 113/2010,  εφόσον αυτές αφορούσαν υποχρεώσεις των ΟΤΑ β΄ βαθμού  που αναλήφθηκαν αρμοδίως έως την 30.4.2011

14. Στους διαγωνισμούς για την προμήθεια βενζίνης για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.

Άρθρο 6

Καταστατική θέση  των αιρετών

1. Οι περιφερειάρχες, δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων, οι οποίοι λαμβάνουν αντιμισθία, δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των περιφερειακών ή δημοτικών συμβουλίων κα των οικονομικών επιτροπών, καθώς και της επιτροπής ποιότητας ζωής των δήμων ή των διοικητικών επιτροπών του άρθρου 164 του ν. 3852/2010 των Περιφερειών

2. Στην αρχή της παραγράφου 5 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής: «Στους προέδρους των δημοτικών συμβουλίων που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου και στους προέδρους των δημοτικών νομικών προσώπων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια 60 ημερών.»

3. Η  παράγραφος 7 του άρθρου 93 του ν.3852/10  τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής;  «7. Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι και αντιπρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτηση τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν.»

4. Προστίθεται παράγραφος 8 στο άρθρο 93 του ν.3852/10 η οποία  έχει ως εξής:

«8.  Οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους  την ημέρα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών του δήμου στις οποίες είναι μέλη, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ή της αντίστοιχης επιτροπής χορηγεί στους δημοτικούς συμβούλους, που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, βεβαίωση συμμετοχής στη συνεδρίαση, για την υπηρεσία ή τον εργοδότη.»

5.  Στην παράγραφος 1 του άρθρου 181 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ο περιφερειακός σύμβουλος των νησιώτικων περιφερειακών ενοτήτων στον οποίο ο Περιφερειάρχης έχει μεταβιβάσει αρμοδιότητές του δικαιούται αντιμισθίας.

Στο τέλος της  παραγράφου 3 του άρθρου 181 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στους περιφερειακούς συμβούλους στους οποίους ο περιφερειάρχης μεταβιβάζει αρμοδιότητές του καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το τριάντα τοις εκατό (30%) της αντιμισθίας του αντιπεριφερειάρχη».

6. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 183, παρ.1  του ν. 3852/2010, εφαρμόζονται και για τους περιφερειακούς συμβούλους που συμμετέχουν στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Κογκρέσο. Η άδεια απουσίας από την εργασία περιλαμβάνει τις ημέρες συνεδρίασης των ανωτέρω οργάνων, καθώς και τις ημέρες μετάβασης και επιστροφής τους.

7. Στο τέλος κάθε μίας των παραγράφων  2α και 2β του άρθρου 236 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο  το οποίο έχει ως εξής: «Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδρομικά η αντιμισθία του αποκατασταθέντος από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρος του πράξης»

8. Στους δημάρχους, αντιδημάρχους όλων των δήμων, στους προέδρους δημοτικών συμβουλίων  των δήμων πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων  καθώς και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης εκτός των Δημάρχων σε Δήμους κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων που είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ. και ασκούν το ιατρικό επάγγελμα σε δυσπρόσιτα ιατρεία, όπως ορίζονται από το ν. 3868/2010.

9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 181 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται  ως εξής: «Στον αντιπεριφερειάρχη καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το εβδομήντα πέντε  τοις εκατό (75%)  της αντιμισθίας του περιφερειάρχη. Στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το πενήντα  τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας του περιφερειάρχη.

10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 181 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής; «Σε περίπτωση που η αντιμισθία  των αντιπεριφειαρχών είναι μικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης τους  η αντιμισθία προσαυξάνεται  κατά το ποσόν της διαφοράς  και μέχρι το ύψος της αντιμισθίας  του περιφερειάρχη.»

11. Στην περίπτωση ΙΙΙ του άρθρου 4 του ν.2685/1999 προστίθεται εδάφιο που έχουν ως εξής: «Στους περιφερειακούς συμβούλους των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων  που μετακινούνται στα νησιά της περιφέρειας για να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις  του συμβουλίου και των επιτροπών στις οποίες έχουν οριστεί ως μέλη  ή  για την εκτέλεση υπηρεσίας ανάλογα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί καταβάλλεται ολόκληρο το αντίτιμο του εισιτηρίου του ακτοπλοϊκού η αεροπορικού μέσου συγκοινωνίας με το οποίο μετακινούνται για την Α’ θέση και την οικονομική θέση αντίστοιχα».

Άρθρο 7

Αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών.

1. «Η περίπτωση 24 της παραγράφου 5 του άρθρου 94 του ν.3852/2010 διαγράφεται και οι επόμενες περιπτώσεις 25 έω2 69 της ίδιας παραγράφου αναριθμούνται αντιστοίχως».

Στην παράγραφο ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφο γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας» προστίθεται περίπτωση 45 ως εξής: «45. Η άδεια για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών κήπων, η σύσταση των γνωμοδοτικών επιτροπών του π.δ. 98/2004 (ΦΕΚ 69 Α΄), η διενέργεια επιθεωρήσεων και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ. 98/2004.».

Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου  ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφος γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας», εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012.».

2. Η παράγραφος 1 του κεφαλαίου Δ του άρθρου 186 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Η συμμετοχή και η υλοποίηση σε προγράμματα δράσεων και πρωτοβουλιών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων στο πλαίσιο των περιφερειακών, εθνικών, και ευρωπαϊκών πολιτικών»

3. Στο κεφάλαιο Γ του άρθρου 186 του ν.3852/2010 προστίθεται αρμοδιότητα αριθμούμενη 49 η οποία έχει ως εξής: «49. Η ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά την εγκατάσταση λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων καθώς  και η χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α) ΤΟΥ Π.Δ.78/2006(ΦΕΚ80 Α )και των σχετικών ΚΥΑ»

4. Η περίπτωση 37 του Τομέα ΣΤ. Έργων-Χωροταξίας-Περιβάλλοντος του άρθρου 186 του ν.3852/2010 απαλείφεται.

5. Η περίπτωση 10. της παραγράφους Ι.Α. του άρθρου 210 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Η εποπτεία του οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας – Πειραιά, κατά το άρθρο  7στ του ν. 2323/1995, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3190/2003 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3377/2005, και η εποπτεία του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, κατά το άρθρο 8α του ν. 2323/1995, όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3190/2003, αντίστοιχα.»

6. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 3190/2003 (Α΄ 249) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αθηνών – Πειραιώς μετονομάζεται σε Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αττικής και οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητές του ασκούνται σε όλες τις λαϊκές αγορές εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής».

7. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν.3918/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και για υπηρεσίες δήμων, ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς».

8. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.3852/2010 προστίθεται παράγραφος η οποία έχει ως εξής: «Σκοπός του δικτύου είναι η ανάδειξη των κοινών χαρακτηριστικών, η διαμόρφωση, η άσκηση και η υποστήριξη των πολιτικών που συνδέονται με την ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  των μελών του δικτύου»9. Οι Περιφέρειες είναι αρμόδιες για τη σύναψη νέων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 μέχρι 28.2.2012, στις περιπτώσεις που προέκυψαν κενά δρομολόγια λόγω αδυναμίας των μεταφορέων   που είχαν συμβληθεί με αυτές ως προς την εκτέλεση του έργου της μεταφοράς. Οι νέες συμβάσεις συνάπτονται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Συμβάσεις μεταφοράς μαθητών που συνάφθηκαν μετά από την 1.9.2011, χωρίς να αποτελούν παρατάσεις των συμβάσεων που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό έτος 2010-2011 από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, παρατείνονται μέχρι την 28.2.2012.


Άρθρο 8

Μικροί Ορεινοί Δήμοι. Αρμοδιότητες

1. Όπου στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.3852/2010 ορίζονται δήμοι ως ορεινοί  εννοούνται «μικροί ορεινοί δήμοι»2. Το άρθρο 209 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 209

Αρμοδιότητες μικρών ορεινών δήμων και τρόπος άσκησής τους.

1. Οι μικροί ορεινοί δήμου του άρθρου 1, παράγραφος 2 του ν.3852/2010 ασκούν επί πλέον είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με την οικεία περιφέρεια τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Υλοποίηση προγραμμάτων αξιοποίησης των ηπίων μορφών ενέργειας

β) Χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε ιδιώτες.

γ) Έλεγχος της διαχείρισης υπογείων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων.

δ) Έλεγχος της εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπογείων υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων.

ε) Εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων.

στ) Γνωμοδότηση για το ετήσιο πρόγραμμα δασοπονίας στα όρια του δήμου που καταρτίζουν οι οικείες δασικές υπηρεσίες

ζ) Προώθηση της συγκρότησης ομάδων παραγωγών και στήριξή τους για την αντιμετώπιση οικονομικών και διαρθρωτικών θεμάτων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

η) Έκδοση απόφασης, όταν λόγω ειδικών κλιματολογικών συνθηκών καθυστερεί η έναρξη της τυροκομικής περιόδου με την οποία καθορίζεται η έναρξή της, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες του δήμου, χωρίς αυτή να είναι δυνατόν να υπερβεί το πεντάμηνο.

θ) Καθαρισμός και η αστυνόμευση των ρεμάτων

2. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της προηγούμενης παραγράφου ο μικρός ορεινός δήμος συνάπτει σύμβαση διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας με όμορο δήμο ή την οικεία περιφέρεια αντίστοιχα,  σύμφωνα με το άρθρο 99 του παρόντος νόμου, στις περιπτώσεις που απαιτείται η συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού το οποίο δεν διαθέτει. Οι  προβλεπόμενες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων αποφάσεις λαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα  του μικρού ορεινού δήμου»

Άρθρο 9

Οικονομικά ζητήματα των δήμων

1. Nομίμως καταβλήθηκαν δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης στο ΙΚΑ του προσωπικού καθαριότητας των σχολείων, που διενεργήθηκαν μέχρι και τον Ιούνιο 2007 από τις Σχολικές Επιτροπές και τα σχετικά παραστατικά στοιχεία αποτελούν δικαιολογητικά του ετήσιου απολογισμού τους.


2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 278 του ν.3852/2010 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:  «1.Για τις συμβάσεις προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματικών συμβάσεων και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων, που συνάπτουν οι Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ποσού άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος νομιμότητας αυτών, πριν από τη σύναψη τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους.»

3. Στο άρθρο 97 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφο 9 η οποία έχει ως εξής: «9. Οι εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής του δήμου μπορεί να ανατίθενται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.»
4. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου  που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η μείωση του ύψους των μισθωμάτων ακινήτων που εκμισθώνουν οι δήμοι με συμβάσεις που έχουν συναφθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2009, κατόπιν σχετικής αίτησης του μισθωτή, στην οποία θα προβάλλονται ειδικοί και ορισμένοι λόγοι, αποδεικνυόμενοι εγγράφως. Το ποσοστό της μείωσης καθορίζεται βάσει αντικειμενικών στοιχείων και οικονομικών συνθηκών της αγοράς και  δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του μισθώματος που καταβάλλεται. Η διάρκεια της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος και δύναται να ανανεώνεται με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ανά έτος, εφόσον συνεκτιμηθούν οι  επικρατούσες οικονομικές συνθήκες. Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων. Οι ανωτέρω αποφάσεις του δημοτικού ή διοικητικού συμβουλίου υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας κατά τις διατάξεις των άρθρων 225 και 238 του ν.3852/2010.)»


Άρθρο 10

Ρυθμίσεις για τις Επιχειρήσεις των ΟΤΑ

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 τροποποιείται  και αντικαθίσταται ως εξής:  «1.Οι περιφέρειες μπορούν να συνιστούν μία επιχείρηση, η οποία έχει τη μορφή της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας, εφόσον δεν συμμετέχουν σε άλλη αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία. Η αναπτυξιακή εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας και τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων.»

2. Οι οφειλές προς τους εργαζόμενους, το Ελληνικό Δημόσιο και το ΙΚΑ  των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων, του Π.Δ  410/95 ή των Κοινωφελών επιχειρήσεων, που λύθηκαν και τελούν υπό το καθεστώς εκκαθάρισης, βεβαιωμένες ταμειακά ή μη έως και τις 31-12-2010 απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις και η εξόφλησή τους γίνεται υποχρεωτικά από τους Ο.Τ.Α. που τις έχουν συστήσει. Στις ανωτέρω οφειλές  περιλαμβάνονται και όσες προκύπτουν έπειτα από έλεγχο των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων

3. Για όσες επιχειρήσεις του π.δ. 410/1995 είχαν ληφθεί νόμιμα και έως 31.12.2010 οι αποφάσεις των οικείων δημοτικών συμβουλίων περί μετατροπής τους σε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/2006, α) εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετατροπής, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, οι εν λόγω ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ λειτουργούν νόμιμα, ενώ, β) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος η διαδικασία μετατροπής κατά τις διατάξεις του ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δύναται να συνεχιστεί η σχετική διαδικασία και οι εν λόγω επιχειρήσεις λειτουργούν νόμιμα έως την ολοκλήρωση αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η μετατροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 30.6.2012, άλλως οι επιχειρήσεις αυτές λύονται και τίθενται υπό εκκαθάριση.

4. Αποφάσεις που αφορούν στη σύσταση, τροποποίηση, λύση δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων λαμβάνονται στο εξής από το οικείο δημοτικό συμβούλιο και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Νομίμως έχουν εκδοθεί αποφάσεις περί σύστασης, τροποποίησης και λύσης δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που έχουν ληφθεί από το οικείο δημοτικό συμβούλιο και έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο ή με σχετική πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 254 και 262 του ν. 3463/2006 (Α 114) πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.
5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρ. 225 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά, σε ό,τι αφορά τις ΔΕΥΑ, εκτός από τις παραπάνω αποφάσεις, αποστέλλονται επιπλέον προς έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις εκείνες που αφορούν: α) την ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης και του τεχνικού προγράμματος έργων, καθώς και κάθε τροποποίησή τους. β) την αγορά και εκποίηση ακινήτων κτημάτων. γ) την επιβάρυνση των ακινήτων της επιχείρησης με εμπράγματα δικαιώματα. δ) τις μελέτες, τα έργα και τις προμήθειες».

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στη συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Η αρμοδιότητα της νέας μετά την συγχώνευση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης  εκτείνεται υποχρεωτικά στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του δήμου»

7. Οι πιστώσεις που αποδίδονται ετησίως στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) από το Υπουργείο Εσωτερικών, από  1.1.2011 βαρύνουν αποκλειστικά τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων. Το ύψος των πιστώσεων, η διαδικασία κατανομής τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

8. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114), από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι φορείς της παρούσας παραγράφου υποβάλλουν για προληπτικό έλεγχο χρηματικά εντάλματα για ποσά ύψους 5.000 και άνω, εφαρμοζομένου του πδ.136/2011.

9. Η παρ.4 του άρθρου 18 του ν.2946/2001 (ΦΕΚ Α’ 224)  αντικαθίσταται ως εξής : «Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του δύναται να καθορίζονται ειδικά μειωμένα τιμολόγια μέχρι το 50% των χρεώσεων ή απαλλαγή από αυτές για τους οικονομικά αδύναμους  υπόχρεους.

Για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου ως οικονομικά αδύναμοι νοούνται οι υπόχρεοι που το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα τους δεν ξεπερνά το ποσό των έξι χιλιάδων (6000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί. Το καθορισθέν αυτό εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) στην περίπτωση των πολυτέκνων, καθώς και των  ατόμων με αναπηρία 67% και άνω.  Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο»10. Η παρ. 16 του άρθρου 283 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Τα ΔΗΠΕΘΕ που λειτουργούσαν με τη μορφή επιχείρησης ΟΤΑ του π.δ.410/1995 και δεν προσαρμόστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν.3463/2006, όπως ισχύει, οφείλουν να προσαρμοστούν το αργότερο έως την 30.06.2012. Μέχρι την ολοκλήρωση της προσαρμογής τους, τα ανωτέρω ΔΗΠΕΘΕ εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία που τα διέπει»

11. Τα πρόσωπα που ορίζονται για την εκκαθάριση των δημοτικών επιχειρήσεων  δεν διώκονται ποινικώς, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατομική ευθύνη για χρέη αυτών προς το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης τους. Δεν μπορούν να οριστούν ως εκκαθαριστές πρόσωπα που έχουν ασκήσει Διοίκηση ή έχουν υπάρξει υπάλληλοι  στις υπό εκκαθάριση δημοτικές επιχειρήσεις.

Το ύψος της αποζημίωσης των εκκαθαριστών προσδιορίζεται με την ίδια απόφαση του ορισμού τους από το δημοτικό συμβούλιο και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου ΟΤΑ. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις του επομένου άρθρου του παρόντος νόμου

12. «Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 111 του ν. 3852/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:  «Για τις λοιπές διαδημοτικές επιχειρήσεις, εξακολουθεί να ισχύει η παράγραφος 9 του άρθρου 269 του ν.  3463/2006».

13. Για την κάλυψη μέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης μπορεί να χρεώνεται από τις ΔΕΥΑ και τους δήμους που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, μηνιαίο πάγιο τέλος το οποίο μπορεί να κλιμακώνεται ανάλογα με την ποσότητα του καταναλισκόμενου ύδατος. Σε κάθε περίπτωση το ύψος του τέλους αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία 5 κ.μ. καταναλισκόμενου ύδατος για οικιακή χρήση και 100 κ.μ. για τις λοιπές χρήσεις.

Σε περίπτωση μηδενικής κατανάλωσης ύδατος μπορεί να χρεώνεται μηνιαίο πάγιο τέλος, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία 2 κ.μ. καταναλισκόμενου ύδατος για οικιακή χρήση και 50 κ.μ. για τις λοιπές χρήσεις.

Η επιβολή του πάγιου τέλους μπορεί να αναστέλλεται για όσο χρόνο υπάρχει διακοπή υδροδότησης με αφαίρεση του υδρομετρητή.

Το πάγιο τέλος καθορίζεται με απόφαση των διοικητικών συμβουλίων των ΔΕΥΑ που εγκρίνονται από τα οικεία δημοτικά συμβούλια και στην περίπτωση των δήμων που παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.»

Άρθρο 12

Δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού

1. Σε περίπτωση λύσης υφιστάμενων δημοτικών επιχειρήσεων με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, η δραστηριότητά τους δε μεταφέρεται.

2. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, είναι δυνατό να μεταφερθεί προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ανωτέρω επιχειρήσεων που λύονται, σε υπηρεσίες του οικείου δήμου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτού, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

3. Για τη μεταφορά του προσωπικού ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.

4. Το μεταφερόμενο προσωπικό καταλαμβάνει θέσεις ειδικότητας που εξυπηρετεί τις ανάγκες του φορέα υποδοχής, εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με το ισχύον προσοντολόγιο.

5. Η σύσταση των θέσεων και η κατάταξη του μεταφερόμενου προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις του φορέα υποδοχής.

6. Η προϋπηρεσία του μεταφερόμενου προσωπικού στην επιχείρηση από την οποία μεταφέρεται, αναγνωρίζεται για κάθε συνέπεια.

7. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η απόφαση λύσης των δημοτικών επιχειρήσεων με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού πρέπει να έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  μέχρι 31.12.2012.

8. Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων αποδοχών του προσωπικού τους, ανεξαρτήτως εάν αυτό μεταφέρεται ή όχι, μπορούν να καταβάλλονται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά το στάδιο της εκκαθάρισής τους, ή μετά το πέρας αυτής, έπειτα από σχετική εισήγηση των εκκαθαριστών και αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Άρθρο  13

Θέματα προσωπικού ΟΤΑ

1. Το πλεονάζον προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων μεταφέρεται, με την ίδια σχέση εργασίας, σε δήμους μέλη της Ένωσης, κατόπιν αιτήσεώς του, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου της επιλογής του.

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης, η οποία λαμβάνεται βάσει των αναγκών της, διαπιστώνεται το πλεονάζον προσωπικό της.

Το μεταφερόμενο προσωπικό καταλαμβάνει προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας. Η σύσταση των θέσεων και η κατάταξη του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις του δήμου, αφού ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία του.

Για τη μεταφορά του προσωπικού δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2946/2001, όπως ισχύει εφαρμόζονται ανάλογα και για το ειδικό ένστολο προσωπικό δημοτικής αστυνομίας.

3. «Στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 ν.3812/2009 όπως ισχύει προστίθεται εδάφιο κ΄ ως εξής:

«κ. το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους Δήμους μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους.

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που μπορούν να απασχοληθούν κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται με βάση τις δημοτικές ενότητες ως εξής: δύο (2) άτομα για κάθε δημοτική ενότητα έως 3.000 κατοίκους, τρία άτομα (3) για κάθε δημοτική ενότητα έως 5.000 κατοίκους και τέσσερα (4)άτομα για κάθε δημοτική ενότητα έως 10.000 κατοίκους. Ο συνολικός αριθμός όμως δεν μπορεί να είναι ανώτερος των  δέκα (10)  ατόμων σε δήμους πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους  και ανώτερος των είκοσι (20) ατόμων στους υπολοίπους δήμους.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης των ως άνω περιπτώσεων. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν.2527/1997».

4. Το α΄ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 249 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) αντικαθίσταται ως εξής :

«Το υπηρεσιακό συμβούλιο είναι αρμόδιο για την επιλογή προϊσταμένων τμημάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων και για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων τόσο της περιφέρειας όσο και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτής, με εξαίρεση την επιλογή προϊσταμένων.

5. Γενικοί γραμματείς δήμων, ιδιαίτεροι γραμματείς δημάρχων, ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες δημάρχων, οι οποίοι διορίστηκαν στις θέσεις αυτές κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο θεωρείται ότι έχουν διοριστεί για κάθε συνέπεια από την ημερομηνία της έκδοσης της απόφασης διορισμού τους από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και όχι από την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως

6.  Οι ειδικοί σύμβουλοι ή ειδικοί συνεργάτες Δημάρχων, οι οποίοι έχουν προσληφθεί με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 μετά την 1-1-2011 και έχουν διατηρηθεί στις θέσεις τους από τους δημάρχους που είτε έχουν επενεκλεγεί είτε όχι, εφόσον εντός είκοσι (20) ημερών εκδήλωσαν με πράξη τους τη συγκατάθεσή τους για τη διατήρησή τους στις θέσεις αυτές, εξακολουθούν να παραμένουν στις θέσεις αυτές.

7. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 183 του ν. 3584/2007 μετά τις λέξεις «των παραγράφων 1 και 2» προστίθενται οι λέξεις «3, 4 και 5».

8. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 244 του ν. 3852/2010 μετά από τη φράση «ύστερα από απόφαση της οικονομικής επιτροπής» προστίθεται η φράση «και θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας».

9. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) αντικαθίσταται, ως εξής:

«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται στα εκκρεμή αιτήματα των Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού, για τα οποία η σχετική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται την 1η Ιανουαρίου του 2013.

Για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από πρόταση του ΑΣΕΠ, μπορεί να ορίζεται μεταγενέστερη ημερομηνία της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), με καταληκτική ημερομηνία την 31η-12-2012.»

10. Η παράγραφος 5  του άρθρου 248 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

«Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Δ’, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση ορισμού των μελών».

11. Η παράγραφος 7 του άρθρου 249 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

«Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Δ’, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση ορισμού των μελών».

12. Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν.3850/2010, είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 ν.2527/97 όπως ισχύουν, και εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής.

Νομίμως έχουν καταρτισθεί συμβάσεις μίσθωσης έργου μεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτών για τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων βάσει των διατάξεων του ν. 3850/2010, καθώς και του προϊσχύσαντος ν. 1568/1985.

13. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» αντικαθίσταται ως εξής:

«Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Δ του Τμήματος Προσωπικού ΟΤΑ της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση ορισμού των μελών του Συμβουλίου».

14. Στο τέλος του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2190/1994 όπως ισχύει προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τις προσλήψεις του ως άνω προσωπικού που πραγματοποιούνται από τους φορείς του εδαφίου γ της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.2190/1994 όπως ισχύει, το ΑΣΕΠ δύναται να ελέγχει, είτε δειγματοληπτικά είτε ύστερα από ένσταση ή καταγγελία, τη νομιμότητα των προσλήψεων».

15. Η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 241 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87 ) τροποποιείται ως εξής :

«Οι οργανικές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς, του μόνιμου προσωπικού ».

16. Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα άρθρου 205 ν.3584/2007 (143/Α΄), καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων έργου στους ΟΤΑ α΄ βαθμού συμβασιούχων αμιγώς αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων εκδίδεται Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία κατανέμονται οι εγκρινόμενες θέσεις ανά φορέα. Οι ως άνω συμβάσεις δεν υπόκεινται στον περιορισμό της παρ.3 του άρθρου 37 του ν.3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά.

Το πρώτο εδάφιο της παρ.8γ του άρθρου 49 του ν.3943/2011 καταργείται.

17. Στην παρ. 11 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (Α΄87) στο τέλος της φράσης «είτε σε υπηρεσία του δήμου» προστίθεται η φράση «είτε σε ίδρυμα αυτού».
Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (Α΄87) προστίθεται η φράση «εκτός της ανωτέρω παραγράφου».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΝ OTABANK ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ OTAnews


πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το STILIDA NEWS δεν υιοθετεί καθ' οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή.
Δεν πρόκειται να λογοκρίνεται κανένα σχόλιο που θα περιλαμβάνει καλοπροαίρετη κριτική ή θα διορθώνει κάποιο δικό μας σφάλμα.Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ.
Απαντήσεις από τον διαχειριστή μόνο στα επώνυμα σχόλια.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *


Για τους αναγνώστες

Τα αναγραφόμενα από τους αναγνώστες δεν εκφράζουν τις απόψεις του διαχειριστή του STILIDA NEWS και φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη των όσων γράφουν. Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται. Σε περίπτωση που μας διαφύγει κάποιο από τα μηνύματα αυτά παρακαλούμε τον ή τους θιγόμενους να μας ενημερώσουν στη διεύθυνση gkordis@gmail.com για να διαγραφεί.

ΚΥΡΙΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ

Η αναδημοσίευση δε ενός άρθρου δεν συνεπάγεται και την υιοθέτηση του περιεχομένου του από το "STILIDA NEWS"


Ο διαχειριστής

Ακολουθήστε μας στο Facebook
Powered by: Internetsmash
 
 
Google Analytics Alternative